• startdatum: 05/02/2024

    9-daagse opleiding
    De lessen vinden plaats van 8.30u-16.30u


  • Aantal opleidingsuren: 63h
  • Brugge

Doelpubliek

De opleiding is gericht op verpleegkundigen en paramedici die werkzaam zijn of interesse hebben in cardiologie.

Na het succesvol afronden van de opleiding behaal je het getuigschrift van permanente vorming "Cardiologische verpleegkunde".

Meer info

 

Inhoud


De opleiding focust zowel op aangeboren als verworven cardiale pathologie.
Hierbij komt bv. het acuut coronair syndroom, kleplijden en hartfalen aan bod.
Daarnaast wordt er stilgestaan bij diagnostische en (al dan niet invasieve) therapeutische technieken 
(ECG, electrofysiologisch onderzoek, ablatie, ICD, pacemaker,…) en de farmacologische aanpak van diverse cardiale pathologieën.
Dit gebeurt aan de hand van casuïstiek. Cardiale monitoring en de klinische blik worden eveneens besproken.

Verder komen ook hartchirurgie en harttransplantatie aan bod, gevolgd door hartrevalidatie, psychosociale begeleiding en preventie.

Tot slot wordt ook ingezoomd op de toekomst binnen de cardiologie.

 

Didactische aanpak

De opleiding sluit zeer nauw aan bij de praktijk. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met experten uit het werkveld. De inhoud van het programma wordt jaarlijks geëvalueerd, geactualiseerd en bijgestuurd waar dit nodig blijkt. Hierbij worden ook de bevindingen van de cursisten mee in beschouwing genomen.

Alle docenten zijn artsen, verpleegkundigen of mensen met een professionele activiteit binnen de cardiologie. Zij zijn verbonden aan zorginstellingen, expertisecentra of beroepsverenigingen.
Als gastspreker hebben al deze professionals een reële ervaring in het verstrekken van onderwijs aan volwassenen.

 

Lesdata

05-06-26-27 februari 2024
11-12-25-26 maart 2024
16 april 2024
(het examen gaat door op 7 mei 2024)

De opleiding is erkend in het kader van 
Vlaams opleidingsverlof Inhoudeijke informatie

Peter Bouckhout
campuscoördinator Levenslang Leren - Vives Healthcareschool Brugge
tel. 050 30 51 96
peter.bouckhout@vives.be 

 

Administratie (inschrijving - facturatie - VOV)

Heidi Descheemaecker 
Verantwoordelijke Levenslang Leren - Vives Healthcareschool Brugge
tel. 050 30 51 93
heidi.descheemaecker@vives.be

 


Meer opleidingen op Continue.be
Continue bundelt alle opleidingen levenslang leren van KU Leuven, LUCA School of Arts, hogescholen Odisee, Thomas More, UCLL en VIVES. Bekijk het grootste aanbod vervolgopleidingen van Vlaanderen en Brussel op Continue.

Inschrijven

Bedrijfsinfo