• Startdatum: 5 oktober 2023
    Lesplanning: zie uurrooster
  • Aantal opleidingsuren: 88h
  • Roeselare

Doelpubliek

De opleiding is gericht op mensen zonder een diploma hoger onderwijs die tewerkgesteld zijn op een sterilisatie afdeling en alle personen die belangstelling hebben voor sterilisatie van medisch materiaal.

Voor kandidaten die werkervaring hebben op een CSA zijn er geen specifiek toelatingsvoorwaarden vereist. Kandidaten die geen werkervaring hebben op een sterilisatie afdeling moeten aanvullend een stage van 38 uur lopen op een CSA om het getuigschrift te kunnen behalen.

Na het succesvol afronden van de opleiding behaal je het getuigschrift van permanente vorming "Centrale Sterilisatie Assistent".

Meer info

Tijdens de opleiding komen verschillende onderwerpen komen aan bod. Er wordt stil gestaan bij de historiek en de organisatie van de centrale sterilisatie afdeling en de meest gebruikte terminologie wordt toegelicht. Vooraleer overgegaan wordt tot sterilisatiemethoden, verpakking en beladen van toestellen komen microbiologie en epidemiologie van micro-organismen aan bod. Ook reinigen en ontsmetten, materialenkennis en procescontrole behoren tot de inhoud van de vorming.

Daarnaast wordt stilgestaan bij groepsdynamica en is er ook een verplichte deelname aan de studiedag die georganiseerd wordt door de Vereniging Sterilisatie in het Ziekenhuis.

De opleiding sluit zeer nauw aan bij de praktijk. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met experten uit het werkveld. De inhoud van het programma wordt jaarlijks geëvalueerd, geactualiseerd en bijgestuurd waar dit nodig blijkt. Hierbij worden ook de bevindingen van de cursisten mee in beschouwing genomen.

Alle docenten zijn mensen met een professionele activiteit i.v.m. CSA. Zij zijn verbonden aan zorginstellingen, expertisecentra of beroepsverenigingen. Als gastspreker hebben al deze professionals een reële ervaring in het verstrekken van onderwijs aan volwassenen.


Meer opleidingen op Continue.be
Continue bundelt alle opleidingen levenslang leren van KU Leuven, LUCA School of Arts, hogescholen Odisee, Thomas More, UCLL en VIVES. Bekijk het grootste aanbod vervolgopleidingen van Vlaanderen en Brussel op Continue.