• Startdatum: 19 oktober 2023
    Lesplanning: zie uurrooster
  • Roeselare

Doelpubliek

Deze vorming richt zich tot:
Bachelors in de verpleegkunde en verpleegkundigen met een graduaat (HBO5) diploma die een grote interesse hebben in de ouderenzorg.
De opleiding voldoet aan de normen inzake bijzondere beroepstitel en beroepsbekwaamheid geriatrie.
 

Met deze opleiding is het mogelijk om de bijzondere beroepstitel ‘verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie’ te verkrijgen. 

Om de bijzondere beroepstitel te behalen MOET aan een aantal voorwaarden voldaan worden: 
- diploma van bachelor verpleegkundige bezitten 
- volgen van 60 studiepunten: basis 20 stp + stage 450u (30 stp) + theorie 10 stp 

 Na het volgen van én geslaagd zijn, kan de bijzondere beroepstitel aangevraagd worden. 

 Andere zorgverleners van het multidisciplinaire zorgteam zijn eveneens welkom. 

Wie niet het volledige programma wenst te volgen, kan zich inschrijven voor aparte modules. In dit geval wordt een getuigschrift (na evaluatie) of attest (zonder evaluatie) toegekend per gevolgde module. 

KB bevestigt vergoeding BBT/BBK

Vanaf 1 januari 2022 hebben erkende (thuis)verpleegkundigen met BBT/BBK die verloond worden volgens IFIC recht op een specialisatiecomplement. De premie bedraagt 2.500 euro bruto per jaar voor verpleegkundigen met BBT, 833 euro bruto per jaar voor verpleegkundigen met BBK. Lees hier het interview met minister Vandenbroucke in het magazine NETWERK VERPLEEGKUNDE. 

Het specialisatiecomplement wordt jaarlijks in september door de werkgever uitbetaald. Voor verpleegkundigen wordt het uitbetaald pro rata de arbeidsduurregeling en het aantal gewerkte of gelijkgestelde maanden tijdens de referentieperiode van 1 september van het voorgaande jaar tot 31 augustus van het lopende jaar.

Voor thuisverpleegkundigen wordt het uitbetaald pro rata het aantal en de aard van de verstrekkingen, uitgevoerd en geattesteerd aan de verplichte ziekteverzekering tijdens de referentieperiode van 1 september van het voorgaande jaar tot 31 augustus van het lopende jaar.

De praktische modaliteiten worden bekend gemaakt op de site van het RIZIV. De volledige voorwaarden vind je in het Koninklijk Besluit van 17 juli 2022.

Meer info

Kwaliteitsvolle en efficiënte ouderenzorg betekent, naast professionele zorg dus ook preventief en proactief handelen.  Ouderenzorg is een interdisciplinair (en transmuraal) gebeuren, waar verschillende actoren hun specifieke taak hebben. Dit alles vereist een deskundigheid van hoog niveau.


In de eerste plaats moet de zorgverlener inzicht hebben in de gerontologie. Daarnaast dient een verpleegkundige met expertise in 
ouderenzorg/geriatrie een uitgebreide kennis van fysiologie en pathologie te hebben en moet ze ook geschoold zijn op vlak van psychologie, groepsdynamica, …. Zij/hij beschikt over een uitgebreid arsenaal aan vaardigheden en attituden van zowel technische als psycho-sociale aard.
 

Dit postgraduaat programma is uitgegaan van bovenstaande en beoogt een degelijke, actuele en innovatieve vervolgopleiding aan te bieden voor verpleegkundigen, al of niet reeds tewerkgesteld in de ouderenzorg. 

Met deze gespecialiseerde opleiding wensen we verpleegkundigen op te leiden die gespecialiseerd zijn in het zorgdomein ouderenzorg en die de rol van expert, coach en innovator kunnen opnemen in het beroepsveld (zowel in intra- extra- als transmurale zorgsettings).                                                                                     

Het programma heeft een waarde van 20 studiepunten en omvat 4 modules verspreid over 19 dagen. 

De vormingsdagen worden telkens gelijkaardig opgebouwd. 

  • Module 1 : Innovatie in de ouderenzorg (5 stp) 

  • Module 2 : Verpleegkundige management bij gedragsproblematiek de 3 D's (5 stp) 

  • Module 3 : Multipathologie: multidisciplinaire benadering vanuit casuïstiek (5 stp) 

  • Module 4 : De oudere zorgvrager en de maatschapij (5 stp) 

Gemeenschappelijke module (extra 10 stp) in het kader van het behalen van de bijzondere beroepstitel 

OPO 5: Zorg voor de zorgverlener  – 5 stp 

OPO 6: Capita selecta – 5 stp (studiedag 28 maart 2024)

Beroepspraktijk : in kader van BBT Geriatrie 

OPO 7: Beroepspraktijk 1 - 15 stp 

OPO 8: Beroepspraktijk 2 - 15 stp 


Evaluatievorm
 

Aanwezigheid op elke cursusdag is verplicht. Indien alle modules met succes worden afgewerkt, leidt dit tot een (post)graduaat getuigschrift ‘verpleegkundige in de geriatrie’ ter waarde van 20 studiepunten. 

Verpleegkundigen die zich inschrijven voor de 60 studiepunten, in het kader van het behalen van de bijzondere beroepstitel geriatrie behalen het postgraduaat getuigschrift ‘verpleegkundige in de geriatrie’ ter waarde van 60 studiepunten. 

Certificering 

Bachelors die met vrucht het portfolio afwerken ontvangen een postgraduaat getuigschrift.  

Niet bachelors die met vrucht het portfolio afwerken ontvangen een getuigschrift.  
Wie enkel de lessen volgt ontvangt een attest van deelname. 

 Prijs 

 PG 60 SP: € 2250,00  

 PG 20 SP: € 1550,00 voor de 4 eerste modules van het BBT 

Meer opleidingen op Continue.be
Continue bundelt alle opleidingen levenslang leren van KU Leuven, LUCA School of Arts, hogescholen Odisee, Thomas More, UCLL en VIVES. Bekijk het grootste aanbod vervolgopleidingen van Vlaanderen en Brussel op Continue.

Programma

Geriatrie - 20 SP

Innovatie in de ouderenzorg

5.0 credits

Verpleegkundige management bij gedragsproblematiek de 3 D's

5.0 credits

Multipathologie: multidisciplinaire benadering vanuit casuïstiek

5.0 credits

De oudere zorgvrager en de maatschappij

5.0 credits

Geriatrie - 60 SP

Zorg voor veerkracht van de zorgverlener

5.0 credits

Capita selecta

5.0 credits

Innovatie in de ouderenzorg

5.0 credits

Verpleegkundige management bij gedragsproblematiek de 3 D's

5.0 credits

Multipathologie: multidisciplinaire benadering vanuit casuïstiek

5.0 credits

De oudere zorgvrager en de maatschappij

5.0 credits