• 18/01/2024, 19/01/2024 en 2/02/2024 van 9:00 - 16:30 18 uren opleiding
 • Aantal opleidingsuren: 21h
 • Brugge

Doelpubliek

 • Je werkt in de gezondheidszorg, sociale, publieke of profit sector.
 • Je wil jouw coachende kracht versterken en dit gericht naar individuen of groepen. Zowel zorgprofessionals, therapeuten, leidinggevenden, leerkrachten, zorgcoördinatoren, mentoren, ouders, … zijn van harte welkom om deze handvaten naar een coachende rol aan te leren.
 • Coachen maakt deel uit van je functie als directeur, leidinggevende, stafmedewerker of middenkader.

Meer info

Coaching is een vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen. Het is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie.

De gecoachte leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Coaching is ook motivatie op gang brengen om te veranderen. Het gaat bij coaching om het ontwikkelen van potentieel in al zijn vormen.

Verbindende communicatie is hierbij zeer belangrijk. Onderzoek toont aan dat iedereen de centra voor taal en sociaal bewustzijn in de hersenen kan trainen om zo effectiever te communiceren met zichzelf (‘inner speech’) en de andere ('Woorden kunnen je brein veranderen’) (A. Newberg & M.R. Waldman, 2012). 

Een coach heeft vooral tools nodig voor verbale en non-verbale communicatie. Deze tools komen gespreid over 2 dagen als volgt aan bod, gevolgd door een terugkomdag:

 

Dag 1

 • Coachen/begeleiden/behandelen: what’s in a name?
 • Het gebruik van onze zintuigen en het belang hiervan op onze communicatie.
 • Leren waarnemen & het gebruik van filters waardoor een eigen wereldmodel wordt opgebouwd.
 • De verhouding tussen denken, voelen en handelen.
 • Rapport opbouwen, ontdekken van de variabelen waardoor je beter kan afstemmen op jouw gesprekspartner.

Dag 2

 • De kracht van vragen stellen: concretiserende, verbredende en verdiepende vragen i.f.v. exploratief coachen.
 • Wat is de relatie tussen waarden, overtuigingen en vaardigheden?
 • Exploratie van patronen rond woorden en taal.
 • Exploratie van patronen rond gedrag.

Dag 3

Terugkomdag, supervisie.

 

Docent

Griet Vanhooren, Lic. L.O. & Kinesitherapie is gespecialiseerd in NLP-coaching, burn-out en stress en is de bezieler van het centrum ‘Beweeg en Groei’ (www.beweegengroei-inti.be). Daarnaast is ze freelance medewerker bij nascholingscentra Eeckhoutcentrum en BALANS. 

Maximaal aantal deelnemers: 25

Vragen? Neem gerust contact op met brian.decleir@vives.be

Inschrijven

Bedrijfsinfo