• Startdatum: 8 februari 2024
    Lesplanning: zie uurrooster
  • Aantal opleidingsuren: 40h
  • Roeselare

Doelpubliek

De opleiding is gericht op bachelors  en gegradueerde verpleegkundigen, paramedici of andere gezondheidswerkers.

Na het succesvol afronden van de opleiding behaal je het getuigschrift van permanente vorming "Coördinator klinisch studies". Tijdens de opleiding behaal je tevens het IATA certificaat.

Meer info

De opleiding heeft als doel de cursisten kennis en vaardigheden bij te brengen die gericht zijn op:

  • het coördineren van de verschillende fasen van klinisch wetenschappelijk onderzoek, meer bepaald het  plannen, voorbereiden, realiseren, evalueren en bijstellen.
  • het verwerken van de onderzoeksgegevens in de essentiële onderzoeksdocumenten en het bijhouden van de administratie rondom klinisch wetenschappelijk onderzoek.

De opleiding sluit zeer nauw aan bij de praktijk. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met experten uit het werkveld. De inhoud van het programma wordt jaarlijks geëvalueerd, geactualiseerd en bijgestuurd waar dit nodig blijkt. Hierbij worden ook de bevindingen van de cursisten mee in beschouwing genomen.

Alle docenten zijn artsen, verpleegkundigen of mensen met een professionele activiteit binnen het klinisch onderzoek. Zij zijn verbonden aan zorginstellingen, expertisecentra of beroepsverenigingen. Als gastspreker hebben al deze professionals een reële ervaring in het verstrekken van onderwijs aan volwassenen.

Inschrijven

Bedrijfsinfo