• Maandag 18 maart 2024
    9u00 - 17u00
  • Aantal opleidingsuren: 7h
  • Roeselare

Doelpubliek

De studiedag is gericht op verpleegkundigen die tewerkgesteld zijn in een ziekenhuis, residentiële setting of thuiszorg met een bijzondere interesse in wondzorg, meer bepaald in wonden die gerelateerd zijn aan oncologische problematiek.

 


Meer info

Tijdens deze studiedag wordt dieper ingegaan op de oncologische ulcus versus wonden en de reacties van de huid op oncologische behandelingen. Daarnaast wordt stilgestaan bij de (na)zorg voor de huid bij oncologische behandelingen.

Hierdoor wordt u meer geconfronteerd met (uitgebreide) oncologische wondzorg en staat u voor grote uitdagingen. Allereerst de juiste etiologie van de wonden vaststellen en dan op een juiste manier de wondzorg hierop aanpassen is niet zo evident.

Tijdens deze studiedag gaan we dieper in op de oncologische ulcus versus wonden en de reacties van de huid op oncologische behandelingen. Daarnaast gaan we dieper in op de (na)zorg voor de huid bij oncologische behandelingen.

Wanneer de patiënt in een palliatieve setting is beland, kunnen palliatieve patiënten uitgebreide wonden hebben die in de meeste gevallen niet meer genezen. De wonden kunnen het gevolg zijn van tumoren, bestralingswonden of doorligwonden. Soms hebben palliatieve patiënten ook een combinatie van wonden. Het accent ligt niet langer meer op het behandelen met het uitzicht op genezing, maar op het beperken van het ongemak of het bieden van comfort. Op deze dag leert u welke verbanden en hulpmiddelen er bestaan om problemen zoals excessief wondvocht, geur, pijn, bloeden, uitbreiden van de wonde en frequente verbandwissels zo goed mogelijk aan te pakken.

Naast kennisoverdracht wordt uitgebreid ingegaan op praktijkvoorbeelden aan de hand van casusmateriaal.

Inschrijven

Bedrijfsinfo