• maandag | dinsdag 8.30u. - 17.00u.
    Startdatum: 26 februari 2024
    (Lesprogramma: zie uurrooster)
     
  • Aantal opleidingsuren: 36h
  • Brugge

Doelpubliek

De opleiding is gericht op verpleegkundigen en paramedici die wettelijk verplicht zijn tot het volgen van een opleiding stralingsprotectie omdat zij tijdens hun professionele activiteiten gebruik maken van ioniserende stralen. 

Na het succesvol afronden van de opleiding behaal je het getuigschrift van permanente vorming "Stralingsprotectie". 

 

 OPGELET : Wegens inhoudelijke wijzigingen wordt de opleiding het laatste jaar aangeboden aan
                     50 uren (= 4 lesdagen + examen + paper)

Meer info

 

Deze opleiding heeft betrekking op de aangewende technieken, de gezondheidseffecten van de blootstelling aan ioniserende stralingen, de praktische regels van de stralingsbescherming, met inbegrip van hun fysische grondslagen, de wetgeving inzake stralingsbescherming, de kwaliteitsborging en, in het bijzonder de procedures inzake de kwaliteitsbeheersing van de gebruikte toestellen. De opleiding besteedt een bijzondere aandacht aan de medische blootstelling van kinderen, aan deze uitgevoerd in het kader van medische bevolkingsonderzoeksprogramma's, en aan deze waarbij aan de patiënt hoge doses worden toegediend, zoals bijvoorbeeld bij interventionele radiologie, computertomografie en radiotherapie.

Om aan de in de wetgeving vermelde voorwaarden te voldoen wordt de opleiding ingevuld met 4 lesdagen (32u.) en 18 uren stage. De verschillende in artikel 53 vermelde thema’s komen aan bod.

Het praktijkdeel bestaat uit een stage en een hieraan gekoppelde opdracht. 

De opleiding sluit zeer nauw aan bij de praktijk. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met experten uit het werkveld. De inhoud van het programma wordt jaarlijks geëvalueerd, geactualiseerd en bijgestuurd waar dit nodig blijkt. Hierbij worden ook de bevindingen van de cursisten mee in beschouwing genomen.

Alle docenten zijn mensen met een professionele activiteit i.v.m. ioniserende stralen. Zij zijn verbonden aan zorginstellingen, expertisecentra of beroepsverenigingen. Als gastspreker hebben al deze professionals een reële ervaring in het verstrekken van onderwijs aan volwassenen.


Deze opleiding gaat door op:
26 en 27 februari 2024
18 en 19 maart 2024
13 mei 2024 (examen- indienen opdracht)

De opleiding is erkend in het kader van Vlaams opleidingsverlof 


Bijkomende  informatie
Wouter Cattoor 
wouter.cattoor@vives.be


Administratie - inschrijvingen
Heidi Descheemaecker 
heidi.descheemaecker@vives.be
050 30 51 93Inschrijven

Bedrijfsinfo