• Startdatum: 26 februari 2024
    Lesplanning: zie uurrooster
  • Aantal opleidingsuren: 48h
  • Roeselare

Doelpubliek

De opleiding is gericht op verpleegkundigen die zich verder willen bekwamen in de wondzorg. 

Na het succesvol afronden van de opleiding behaal je het getuigschrift van permanente vorming "Rererentieverpleegkundige wondzorg".

De opleiding voldoet aan de vereisten in het kader van de wetgeving inzake de beroepsbekwaamheden en RIZIV. Na het behalen van het getuigschrift kan u uw erkenning aanvragen bij het RIZIV onder de rubriek 'professionele dienstverlener'. 

 

 

Meer info

Verpleegkundigen zijn de zorgverstrekkers die meestal instaan voor de verzorging van de moeilijke wonden en langdurige genezingsprocessen. Binnen deze zesdaagse opleiding wordt er gestreefd naar het presenteren van een volledig en up-to-date overzicht van wat er aan kennis bestaat op vlak van wondzorg. Hierbij wordt telkens ingezoomd op zowel de intra-murale als extra-murale toepassing. Dat kennis meer is dan enkel technische activiteiten wordt niet uit het oog verloren. Ook de menselijke problematiek van de zorgvrager en de wettelijke, economische en ethische gevolgen van het wondverzorgingsgebeuren worden van nabij bekeken.

De opleiding sluit zeer nauw aan bij de praktijk. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met experten uit het werkveld. De inhoud van het programma wordt jaarlijks geëvalueerd, geactualiseerd en bijgestuurd waar dit nodig blijkt. Hierbij worden ook de bevindingen van de cursisten mee in beschouwing genomen.

Alle docenten zijn artsen, verpleegkundigen of mensen met een professionele activiteit binnen de cardiologie. Zij zijn verbonden aan zorginstellingen, expertisecentra of beroepsverenigingen. Als gastspreker hebben al deze professionals een reële ervaring in het verstrekken van onderwijs aan volwassenen.

Inschrijven

Bedrijfsinfo