• 30.0 credits
  • Startdatum: 10 oktober 2023
    Lesplanning: zie uurrooster

  • Roeselare

Doelpubliek

De opleiding is gericht op bachelors in de verpleegkunde werkzaam in een ziekenhuis, residentiële setting of thuiszorg die zich wensen te specialiseren in de wondzorg.

Na het succesvol afronden van de opleiding (60 studiepunten) behaal je het postgraduaatsgetuigschrift "Gespecialiseerd verpleegkundige in de stomatherapie, wondzorg en weefselherstel". Als je kiest voor het postgraduaat van 30 studiepunten, verkrijg je het postgraduaatsgetuigschrift "Gespecialiseerd verpleegkundige met een bijzonderlijke deskundigheid in de stomatherapie en wondzorg. Het postgraduaat van 20 studiepunten resulteert in het postgraduaatsgetuigschrift "Verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de wondzorg". 

De opleiding beantwoordt aan de RIZIV-reglementering van 1 juli 2003 voor thuisverpleegkundigen en past in het kader van het KB op de bijzondere beroepstitels en bekwaamheden dd. 27/09/2006.

Volg je afzonderlijke cursusdagen, dan ontvang je hiervoor een attest van deelname.

Opgepast, de lessen gaan niet altijd door op de campus te Roeselare. 

Meer info

Binnen deze opleiding wordt ingegaan op een aantal basisprinicpes binnen de wondzorg, zoals biologie, pahtofysiologie, de link tussen voeding en wondzorg,... Daarnaast komt er ook specifieke wondzorg aan bod (diabetsvoet, oncologische wondzorg,decubitus,...) en worden een aantal verdiepeingsmodules aangeboden. Vanuit de opleiding wordt ook aangesloten bij een aantal congressen.

De opleiding sluit zeer nauw aan bij de praktijk. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met experten uit het werkveld. De inhoud van het programma wordt jaarlijks geëvalueerd, geactualiseerd en bijgestuurd waar dit nodig blijkt. Hierbij worden ook de bevindingen van de cursisten mee in beschouwing genomen.

Alle docenten zijn artsen, verpleegkundigen, paramedici of mensen met een professionele activiteit binnen de wondzorg. Zij zijn verbonden aan universitaire of algemene ziekenhuizen, expertisecentra of beroepsverenigingen. Als gastspreker hebben al deze professionals een reële ervaring in het verstrekken van onderwijs aan volwassenen.

De opleiding loopt over 2 jaar. Het eerste jaar omvat 29 lesdagen waaronder het Vlaams congres (2 lesdagen). Het tweede jaar bestaat uit 26 lesdagen waaronder het internationaal EWMA-congres (01-05 mei 2024).

Evaluatievorm 

Permanente evaluatie dmv papers en opdrachten
 

Certificering 

Na het afwerken van de verschillende modules en het slagen in de examenonderdelen per module ontvangt de cursist met een bachelor diploma het Postgraduaat getuigschrift van “Wondzorg”.  Niet bachelors ontvangen het getuigschrift “Wondzorg”. Wie enkel de lessen van dit postgraduaat volgt, ontvangt een attest van deelname. 


Prijzen

- Postgraduaat eerste jaar 20 STP: € 1550

- Postgraduaat eerste jaar extra 10 STP : € 1750

- Postgraduaat tweede jaar : € 1750

De congresdagen vormen geen onderdeel van het inschrijvingsgeld! Richtprijs € 300 (onder voorbehoud van wijziging)

Programma

Wondzorg tweede jaar - (30stp)

Anatomie/fysiologie/biologie I

3.0 credits
Bekijk ECTS-fiche

Anatomie/fysiologie/biologie II

5.0 credits
Bekijk ECTS-fiche

Organisatie van de wondzorg

3.0 credits
Bekijk ECTS-fiche

Verdiepingsmodule wondzorg 2de jaar

5.0 credits
Bekijk ECTS-fiche

Didactiek in de wondzorg + Capita Selecta

8.0 credits
Bekijk ECTS-fiche

Eindproef 2de jaar

6.0 credits
Bekijk ECTS-fiche

Wondzorg eerste jaar - (20 stp)

Basis wondzorg

5.0 credits
Bekijk ECTS-fiche

Specifieke wondzorg

12.0 credits
Bekijk ECTS-fiche

Capita selecta 1ste jaar

3.0 credits
Bekijk ECTS-fiche

Wondzorg eerste jaar - (30 stp)

Basis wondzorg

5.0 credits
Bekijk ECTS-fiche

Specifieke wondzorg

12.0 credits
Bekijk ECTS-fiche

Capita selecta 1ste jaar

3.0 credits
Bekijk ECTS-fiche

Verdiepingsmodule wond- en stomazorg 1ste jaar

10.0 credits
Bekijk ECTS-fiche

Inschrijven

Bedrijfsinfo