• 20.0 credits
  • Blended: 140 uren les online, 7 fysieke praktijkdagen die op vrijdag zullen doorgaan in VIVES Noord en 100 uren stage.
  • Aantal opleidingsuren: 316h
  • Brugge

Doelpubliek

Alle medewerkers actief binnen de gezondheidszorg die zich willen specialiseren in het ondersteunen en begeleiden van personen met een visuele beperking. De opleiding referentiepersoon visus richt zich naar kinderen, adolescenten, volwassenen, of oudere in de thuissituatie of in voorzieningen. Deze opleiding omvat 20 studiepunten. Wie oriëntatie- en mobiliteitsinstructeur wenst te worden kan hiervoor een verdieping volgen door extra modules op te nemen die goed zijn voor in totaal 10 studiepunten.

Meer info

Wat?
Visuele beperkingen kunnen alle leeftijdsgroepen treffen. In België heeft 6.8% van de totale bevolking een vorm van visuele beperking wat neerkomt op 750 000 personen. Gelet op de demografische evolutie van veroudering gaat dit alleen nog maar toenemen de komende jaren. Op heden zijn er onvoldoende gespecialiseerde mensen om op een professionele manier om te gaan met deze problematieken. Als referentiepersoon visus verzamel je kennis rond visuele problematieken en de invloed ervan op het dagelijks functioneren. Als referentiepersoon visus ben je de expert om binnen de werkplek op te treden als specialist.


Wie aan de slag wil binnen de mobiliteit van blinden & slechtzienden kan mits het volgen van 2 extra modules het certificaat oriëntatie- en mobiliteitsinstructeur behalen. Een oriëntatie- en mobiliteitsinstructeur leert personen met een visuele beperking om zich zo veilig en zelfstandig mogelijk te oriënteren en te verplaatsen in de woon-, werk- en leefomgeving.

Didactische aanpak
De cursus wordt aangeboden in een blended vorm met een evenwichtige spreiding tussen theorie en praktijk. Hoorcolleges en discussiefora verlopen online zodat elke student zijn eigen leertempo kan bepalen. De opleiding loopt over 1 kalenderjaar. Starten kan vanaf 01/01/2024.

Een totaal van 7 praktijkdagen zullen telkens ingepland worden op vrijdag. Stagemomenten kunnen in overleg met stageplaatsen vastgelegd worden tussen juli en december 2024. Dit is in samenwerking met onze partners: Spermalie, Ganspoel en BLL

Contactpersoon: Lorenzo Billiet (lorenzo.billiet@vives.be)

Inschrijven

Bedrijfsinfo