• Startdatum: dinsdag 21 november 2023
    telkens van 09.00 u. - 17.00 u.

    Lesdata: zie uurrooster


  • Aantal opleidingsuren: 21h
  • Kortrijk

Doelpubliek

De opleiding is gericht op verpleegkundigen werkzaam op een spoedopname, poli orthopedie, operatiekwartier, …..

Meer info

In deze meerdaagse vorming gaan we aan de slag met praktijkvoorbeelden en oefeningen om zo de verworven kennis van het gipsen onmiddellijk te kunnen toepassen in je dagelijkse praktijk. Wij geven je de basisprincipes mee van gips- en immobilisatietechnieken en de bijhorende materiaalkennis. We staan ook stil bij de accommodatie van een gipskamer en welke het wettelijk kader is betreffende de uitvoering.
Maar we gaan voornamelijk aan de slag door middel van casuïstiek, praktijk en verschillende gespecialiseerde workshops. Deze vorming ‘Basis gipsen voor verpleegkundigen’ kan aangevuld worden met een verdiepingsmodule van 4 dagen die gepland staat in het voorjaar van 2024.

 

Na afloop ontvangt u een attest van deelname met het aantal gevolgde vormingsuren.

Inschrijven

Bedrijfsinfo