• start 27 november 2023
    19.00 u. - 22.00 u.
    Dagprogramma: zie uurrooster
  • Aantal opleidingsuren: 9h
  • Kortrijk - studiegebied Sociaal-Agogisch Werk

Doelpubliek

Deze navorming richt zich tot leerkrachten, docenten, (adjunct-)directeurs, middenkaders en beleidsondersteuners in het onderwijs, leerlingbegeleiders, CLB-medewerkers.

Meer info

In onze snel veranderende samenleving komt onderwijs meer en meer onder druk te staan. Leerkrachten bijten hun tanden soms stuk op gedragsproblemen en leerlingen die agressief en/of grensoverschrijdend gedrag stellen.

Inzicht in deze dynamieken kan een sterke ondersteuning zijn in hun dagdagelijks handelen van de leerkracht of het uitzetten van een beleid hieromtrent. Deze opleiding wil enerzijds inzicht geven in deze problematieken, en anderzijds handvaten bieden om hier adequaat mee om te gaan.

 

Wat mag je verwachten?

Dag 1: En nu is het genoeg hé!: omgaan met gedragsproblemen in het onderwijs

·       Wat zijn gedragsproblemen en hoe kan ik deze begrijpen

·       Mijn kijk als leerkracht

·       Dwinggedrag en het verhaal van Patterson

·       Vaardigheden om met moeilijk en lastig gedrag aan de slag te gaan

 

Dag 2: Over kleine en grote vulkanen: omgaan met agressie in het onderwijs - deel 1

·       Hoe kijk ik naar agressie: de vier brillen

·       Welke vormen van agressie bestaan er

·       De drie bronnen van agressie

·       Het crisisontwikkelingsmodel als ondersteuning

 

Dag 3:  Help! Ontploffingsgevaar!?: omgaan met agressie in het onderwijs - deel 2

·       De actiestrategie en het concreet handelen

·       Het belang van lichaamstaal

·       Een insteek rond nazorg en herstel


De lessen worden gegeven door dhr. Geert Taghon.
Geert Taghon werkte tien jaar in de forensische jeugdpsychiatrie De Patio en vijftien jaar in de reguliere kinder- en jeugdpsychiatrie De Korbeel te Kortrijk. Hij heeft een privépraktijk waar de focus ligt op agressieregulatie bij jongeren. Daarnaast werkt Geert al twintig jaar als freelance-vormingswerker rond het thema agressie. Sinds 2016 werkt hij aan de Vives Hogeschool in Kortrijk binnen de opleiding Sociaal-Agogisch Werk. Hij is auteur van verschillende boeken, o.a. ‘Antwoorden op agressie en grensoverschrijdend gedrag’ (Dupont V & Taghon G, Pelckmans Pro, eerste druk 2019).

 

  • Minimum aantal deelnemers: 10
  • Maximum aantal deelnermers: 20

 

Deze permanente vorming is georganiseerd door het studiegebied Sociaal-Agogisch Werk te VIVES Kortrijk.

Inschrijven

Bedrijfsinfo