• start 16 april 2024
  09.30 u. - 16.30 u.
  Dagprogramma: zie uurrooster
 • Aantal opleidingsuren: 24h
 • Kortrijk - studiegebied Sociaal-Agogisch Werk

Doelpubliek

Deze opleiding is voor professionals die werken met gezinnen en kinderen in scheidingscontexten: CLB, CAW, CGG, Huis van het Kind, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, OOOC, politie, Jeugdzorg, contextbegeleiders, jeugdconsulenten, justitieassistenten, zelfstandige werkers (psychologen, klinisch orthopedagogen, psychologisch consulenten, artsen, advocaten, bemiddelaars, … ).

Meer info

Ongeveer 15-20% van de scheidingen waarbij kinderen betrokken zijn, leiden tot hoogconflictscheidingen, met complexe omgang als gevolg.  10% van de kinderen uit gescheiden relaties, verliest na verloop van tijd het contact met één ouder. Bij een aanzienlijk deel onder hen gaat het om oudervervreemding.  Meer en meer kinderen en volwassenen leiden onder deze stille epidemie. In het werkveld ontstaat er handelingsverlegenheid, de gekende systemen en methoden schieten tekort. Bij diverse hulpverleners ontstaat er ‘scheidingsmoeheid’.

Deze 4-daagse opleiding ‘Perspectief bieden in hoog conflict scheidingen’ wil de hulpverleningsdeskundigheid versterken en de ondersteuning bieden bij de uitbouw van praktijken in het begeleiden van gezinnen in hoogconflictscheidingen.


Wat mag je verwachten?

Dag 1: Het conflictscheidingsgezin als puzzel

Het werken met gezinnen in hoog conflict scheidingen vraagt diagnostiek, het ontleden van de gezinspuzzel. Het is niet raadzaam om met elk gezin in hoog conflict dezelfde interventies toe te passen, aangezien elke complexe scheiding andere oorzaken en dynamieken kent. Een conflictscheidingsgezin is een puzzel waarvan we zoveel mogelijk stukjes helder moeten krijgen om op een verantwoorde en helpende manier te begeleiden.

 • Wat is een scheiding? Welke gezinstransities doen zich voor bij een scheiding?
 • De weg van een scheiding naar een complexe scheiding.
 • Wat is een hoog conflict scheiding? Welke mythes leven rondom hoog conflict scheidingen?
 • Het gezin in een hoog conflict scheiding? Het gezin als een unieke puzzel.
 • Complexe omgang, contactweigering, oudervervreemding.
 • Veel voorkomende puzzelstukjes (beïnvloedende factoren) bij complexe scheiding en oudervervreemding.

Dag 2: Wetenschappelijke kennis over het begeleiden van complexe omgang na scheiding en (dreigende) contactbreuken

Het werken met gezinnen in hoog conflict scheidingen en (dreigende) contactbreuken vraagt professionaliteit en specialisme.  Algemene basisvaardigheden en technieken van de hulpverlener blijken niet te werken.  Sommige methodieken werken zelfs contraproductief. Wat leren internationale experten ons? Welke praktijken uit het buitenland kunnen ons inspireren?

 • Wat leert onderzoek uit het buitenland ons over contactweigering/ oudervervreemding: mogelijke diagnostiek en interventies.
 • Hoe kunnen we ons laten inspireren door diverse internationale onderzoeken en praktijken?

Dag 3: De Vlaamse context

We focussen op mogelijkheden en uitdagingen door bestaande praktijken in Vlaanderen te overlopen en aan te vullen met inzichten voor de eigen praktijk.

 • De Belgische juridische context mbt hoog conflict scheiding

 • Ondersteuning bij scheiding in Vlaanderen, welke kansen en uitdagingen doen zich voor?

 • Bestaande methodieken, hun toepasbaarheid en hun grenzen, namelijk: neutrale bezoekruimtes, bemiddeling, parallel solo ouderschap, contextbegeleiding, psycho-educatie, enz.  We zoeken hiernaast naar alternatieven, vanuit de verkregen inzichten tijdens de vormingsreeks.

Dag 4: Begeleiding van contactherstel

Contactbreuken tussen ouders en kinderen hebben een grote impact op hun welzijn en ontwikkeling. 
We grijpen best snel en doortastend in.

Tijdens deze vormingsdag gaan we praktijkgericht aan de slag met casussen en denken we samen na vanuit theoretische invalshoeken én vanuit de eigen praktijkervaringen.  We leren hoe we contactherstel tussen ouders en kinderen kunnen ondersteunen:

 • Fases in het begeleidingsproces
 • Gesprekken met de verschillende betrokkenen
 • Interventiestratiegieën
 • Herstelactiviteiten


De lessen worden gegeven door mevr. Ute Coudyser:

 • Erkend klinisch orthopedagoog, met eigen praktijk in het begeleiden van gezinnen in conflictscheidingen - ook in opdracht van de rechtbank via gerechtelijke expertises
 • Erkend familiaal bemiddelaar
 • Docent VIVES, graduaat maatschappelijk werk en bachelor toegepaste psychologie

Praktisch:

Deze vorming kan als 4-daagse gevolgd worden of per lesdag.

Wens je 1 of meerdere losse lesdagen te volgen, gelieve de gewenste lesdagen te omschrijven bij opmerkingen in het inschrijvingsformulier (€120 per lesdag).

 • Minimum aantal deelnemers: 10
 • Maximum aantal deelnemers: 20

Deze vorming is erkend bij de Federale Bemiddelingscommissie als permanente vorming en is georganiseerd door het studiegebied Sociaal-Agogisch Werk te VIVES Kortrijk.

Inschrijven

Bedrijfsinfo