• 5.0 credits
  • Dinsdag 3 oktober 2023
    Lesplanning: zie uurrooster
  • Roeselare

Doelpubliek

Professionals in het zorg- en welzijnswerk (verpleegkundigen, opvoeders, agogen, paramedici, pastoraal medewerkers, wellbeing- en vitaliteitsmanager,…), stafmedewerkers en leidinggevenden, en zorgopleiders in het onderwijs  (opleiding verpleegkunde, paramedische beroepen, zorgkundige, opvoeders, assistent psychologie, sociaal werkers, agogen,…

Meer info

Je maakt kennis met het denken van de filosoof Levinas, de psychologe Gilligan en de politieke wetenschapper Tronto, die belangrijke bouwstenen aanleveren voor zorgethiek als relationele ethiek. We staan ook uitgebreid stil bij de presentietheorie van Andries Baart. Via het bespreken van thema’s zoals ‘kwetsbaarheid als raakbaarheid’, ‘verantwoordelijkheid, asymmetrie en (on)macht’, en 'participatie' verwerf je inzichten die je toelaten om het relationeel gebeuren in de zorg door een andere bril te bekijken.

Deze module vormt een onderdeel van het postgraduaat zorgethisch coach