• 5.0 credits
  • Dinsdag 23 januari 2024
    Lesplanning: zie uurrooster
  • Roeselare

Doelpubliek

Professionals in het zorg- en welzijnswerk (verpleegkundigen, opvoeders, agogen, paramedici, pastoraal medewerkers, wellbeing- en vitaliteitsmanager,…), stafmedewerkers en leidinggevenden, en zorgopleiders in het onderwijs  (opleiding verpleegkunde, paramedische beroepen, zorgkundige, opvoeders, assistent psychologie, sociaal werkers, agogen,…

Meer info

In deze module word je breed opgeleid door sTimul: het zorgethisch lab. Je leert om op een authentieke manier in verbinding te gaan met collega’s/studenten om hen te begeleiden in hun zorgethische groei. Door het oefenen van coachende en communicatieve vaardigheden, groei je als ondersteuner van collega’s/studenten. Je oefent ook methodieken rond verbindende communicatie om met een team te groeien in het ontwikkelen van een zorgethische aanpak. Je leert ook wat groei op zorgethisch vlak eigenlijk betekent en wat dat met zich brengt. 

Deze module vormt een onderdeel van het postgraduaat zorgethisch coach.

Inschrijven

Bedrijfsinfo