• 5.0 credits
  • Dinsdag 9 januari 2024
    Lesplanning: zie uurrooster  
  • Roeselare

Doelpubliek

Professionals in het zorg- en welzijnswerk (verpleegkundigen, opvoeders, agogen, paramedici, pastoraal medewerkers, wellbeing- en vitaliteitsmanager,…), stafmedewerkers en leidinggevenden, en zorgopleiders in het onderwijs  (opleiding verpleegkunde, paramedische beroepen, zorgkundige, opvoeders, assistent psychologie, sociaal werkers, agogen,…

Meer info

Deze module, begeleid door sTimul: het zorgethisch lab, leert hoe je een zorgethisch beleid kan vorm geven en hoe je de cultuur en het beleid van de organisatie kan inspireren. Je oefent participatieve, inspirerende methodieken om samen met collega’s haalbare en deugddoende zorgethische praktijken in je organisatie op te starten en te begeleiden. Je hoort meer over ‘exposure’ als leermiddel, maar ook over het werken met een lerende gemeenschap of een actie-leren-team. Je staat stil bij de ‘groeididactiek’ als basis van zorgethisch leiderschap. Tegelijk leer je hoe je hierin leiderschap kan opnemen. 

Deze module vormt een onderdeel van het postgraduaat zorgethisch coach.

Inschrijven

Bedrijfsinfo