Binnen VIVES Health Care School hebben we reeds een jarenlange traditie in de organisatie van navormingen voor verpleegkundigen en vroedvrouwen.

We bieden een brede waaier aan gespecialiseerde vormingen binnen de verschillende sectoren van de verpleeg- en vroedkunde. Dit gebeurt steeds in nauwe samenwerking met en grotendeels ook door experten uit het werkveld. Er wordt ingespeeld op actuele tendensen en noden waardoor het opleidingsaanbod up to date gehouden wordt.

Wens je voor jouw organisatie toch een vorming die afwijkt van het standaard aanbod? Dan luisteren wij naar jullie noden en werken hiervoor met plezier een vorming op maat uit.

Annelies De Langhe is overkoepelend coördinator van de VIVES Health Care School op de campussen Brugge, Kortrijk en Roeselare. Er worden vormingen georganiseerd binnen het volledige domein van de verpleegkunde en vroedkunde waarbij er per campus een aantal accenten gelegd worden.

De coördinatie van de VIVES Health Care School in campus Brugge is in handen van Peter Bouckhout.

De speerpunten van deze campus situeren zich binnen de acute zorg, neurologie, diabetesproblematiek, de zorg voor het kind, perioperatieve zorg en vroedkunde.

De administratieve opvolging van alle Brugse vormingen binnen de VIVES Health Care School gebeurt nauwgezet door Heidi Descheemaecker.

In Kortrijk behartigen Annelies De Langhe & Dieter Maes alle navormingsinitiatieven. De accenten worden hier gelegd op de acute zorg, oncologie, zorg binnen de eerste lijn, zorgmanagement, vroedkunde en menopauzeconsulent.

Annelies wordt voor de administratieve zaken bijgestaan door Ilse Vansnick. Zij zorgt ervoor dat alle puntjes op de i staan in de Kortrijkse documenten van de VIVES Health Care School.

In Roeselare wordt de VIVES Health Care School gecoördineerd door Peter Burggraeve. Ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, palliatieve zorg, forensische zorg en wondzorg vormen de belangrijkste speerpunten binnen deze campus.

Sylvie Demeulemeestere staat Peter bij op de campus in Roeselare in alles wat administratieve opvolging en verwerking betreft. 

Visie

VIVES Health Care School inspireert zich op de onderwijsvisie die binnen VIVES richtinggevend is:

DRIVE

VIVES Health Care School staat garant voor een kwalitatief hoogstaand navormingsaanbod
Het zorglandschap evolueert continu. Dit heeft tot gevolg dat zorgverleners een uitgesproken behoefte hebben aan professionalisering, innovatie en specialisatie. Het uitgebreide en diverse aanbod aan vormingen speelt in op deze behoefte en creëert de mogelijkheid voor zorgverleners om hun competenties levenslang te verdiepen en te verbreden.


CONNECTIE

VIVES Health Care School biedt vormingen aan in dialoog met het werkveld:

  • VIVES Health Care School biedt vormingen aan voor deskundigen in de zorg. Door actief in dialoog te treden met het werkveld worden de bestaande vormingsnoden ingevuld. Dit overleg maakt het ook mogelijk om opleidingen op maat te organiseren.
  • VIVES Health Care School biedt vormingen aan door deskundigen in de zorg. De uitwisseling van expertise tussen de opleidingen verpleeg- en vroedkunde, het Expertisecentrum Zorginnovatie en het werkveld resulteert in wetenschappelijk onderbouwde vormingen door experten vanuit een praktijkgerichte invalshoek.
  • De diverse vormingen bieden bovendien de kans om in dialoog te treden met andere zorgverleners. VIVES Health Care School draagt op die manier bij aan de uitbouw van een leernetwerk.

INNOVATIE

  • VIVES Health Care School bereidt zorgverleners voor op de zorgberoepen van nu én morgen.
  • VIVES Health Care School stelt een aanbod samen met aandacht voor actuele topics en innovaties in de zorg. Ze volgt wetenschappelijke, juridische en maatschappelijke ontwikkelingen binnen het zorglandschap op de voet en integreert ze in haar vormingen. Op die manier ontwikkelen zorgverleners competenties die nodig zijn voor de beroepen van nu én morgen.
  • VIVES Health Care School streeft ernaar nieuwe technologie maximaal te benutten om vormingen zowel on- als off-campus te kunnen aanbieden. Binnen een vernieuwende leeromgeving worden zorgverleners uitgedaagd om hun competenties verder uit te diepen.

Meer keuze? Bezoek Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1 000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen.


Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en workshops, en langere trajecten als postgraduaten. Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden. Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.