Academiejaar 2023 - 2024

Klik door naar onze postgraduaten binnen Gezondheidszorg.
Je kan je vanaf nu inschrijven voor deze postgraduaten:. 

 

De postgraduaten Gezondheidszorg van VIVES

Binnen VIVES hebben we reeds een jarenlange traditie in de organisatie van navormingen voor verpleegkundigen en vroedvrouwen en voor paramedici.

We bieden een brede waaier aan gespecialiseerde opleidingen binnen de verschillende sectoren van de verpleeg- en vroedkunde. Dit gebeurt steeds in nauwe samenwerking met en grotendeels ook door experten uit het werkveld. We spelen hierbij in op actuele tendensen en noden waardoor het opleidingsaanbod up to date is.

VISIE

VIVES Health Care School inspireert zich op de onderwijsvisie die binnen VIVES richtinggevend is en waar een navorming of een postgraduaat volgen in het kader van levenslang leren volledig in past.

DRIVE

VIVES Health Care School staat garant voor een kwalitatief hoogstaand navormingsaanbod
Het zorglandschap evolueert continu. Dit heeft tot gevolg dat zorgverleners een uitgesproken behoefte hebben aan professionalisering, innovatie en specialisatie. Het uitgebreide en diverse aanbod aan vormingen speelt in op deze behoefte en creëert de mogelijkheid voor zorgverleners om hun competenties levenslang te verdiepen en te verbreden.

CONNECTIE

VIVES Health Care School biedt vormingen aan in dialoog met het werkveld:

  • VIVES Health Care School biedt vormingen aan voor deskundigen in de zorg. Door actief in dialoog te treden met het werkveld worden de bestaande vormingsnoden ingevuld. Dit overleg maakt het ook mogelijk om opleidingen op maat te organiseren.
  • VIVES Health Care School biedt vormingen aan door deskundigen in de zorg. De uitwisseling van expertise tussen de opleidingen verpleeg- en vroedkunde, het Expertisecentrum Zorginnovatie en het werkveld resulteert in wetenschappelijk onderbouwde vormingen door experten vanuit een praktijkgerichte invalshoek.
  • De diverse vormingen bieden bovendien de kans om in dialoog te treden met andere zorgverleners. VIVES Health Care School draagt op die manier bij aan de uitbouw van een leernetwerk.

INNOVATIE

  • VIVES Health Care School bereidt zorgverleners voor op de zorgberoepen van nu én morgen.
  • VIVES Health Care School stelt een aanbod samen met aandacht voor actuele topics en innovaties in de zorg. Ze volgt wetenschappelijke, juridische en maatschappelijke ontwikkelingen binnen het zorglandschap op de voet en integreert ze in haar vormingen. Op die manier ontwikkelen zorgverleners competenties die nodig zijn voor de beroepen van nu én morgen.
  • VIVES Health Care School streeft ernaar nieuwe technologie maximaal te benutten om vormingen zowel on- als off-campus te kunnen aanbieden. Binnen een vernieuwende leeromgeving worden zorgverleners uitgedaagd om hun competenties verder uit te diepen.