Nieuwe postgraduaten Intensieve Zorg en Spoedgevallenzorg

De omvorming in 2021 naar deze nieuwe postgraduaten heeft geleid tot 

 • Meer praktijk- en werkveldgerichtheid
  • KR/casuïstiek/simulatie
  • Sterke verbondenheid met het werkveld: stevig uitgebouwde samenwerking in de organisatie van workshops, praktijklessen, themadagen

 • Meer flexibiliteit
  • Mogelijkheid tot instappen & afstuderen in januari
  • Stageplanning – traject wordt beslist door de student
  • 1 OPO kan volledig op afstand gevolgd worden

 • Geen projectwerk/bachelorproef = extra ruimte in curriculum om in te zetten op praktijk
 • Trajecten van 20 studiepunten