Wat is een studiepunt en een credit?

Een studiepunt is een binnen de Vlaamse Gemeenschap aanvaarde internationale eenheid die overeenstemt met ten minste 25 en ten hoogste 30 uren voorgeschreven onderwijs-, leer- en examenactiviteiten en waarmee de studiebelasting van elke opleiding of elk opleidingsonderdeel wordt uitgedrukt.

Een postgraduaatsopleiding is een opleiding van permanente vorming, waarbij een consistent geheel van minimum 20 studiepunten wordt aangeboden. Dit betekent dat een postgraduaat van 20 studiepunten een studiebelasting van minimum 500 en maximum 600 uren heeft.

De verworven studiepunten, verbonden aan het betrokken opleidingsonderdeel, worden weergegeven als credits. In het geval een opleidingsonderdeel bestaat uit verschillende onderwijsleeractiviteiten, worden de verschillende scores omgezet in één eindscore voor het opleidingsonderdeel. 

Een creditbewijs is de erkenning van het feit dat een cursist aan de Health Care School, op grond van een toetsing, de competenties die verbonden zijn aan een welbepaald opleidingsonderdeel, heeft verworven.

Wanneer je alle credits van de opleidingsonderdelen in een opleiding hebt behaald, ontvang je het diploma of postgraduaatsgetuigschrift van de desbetreffende opleiding