Privacy verklaring

Inleiding

VIVES Health Care School hecht veel belang aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van haar abonnees, klanten, en bezoekers van haar websites. Daarom willen wij jou duidelijk informeren over onze voorzorgen bij de behandeling van persoonlijke gegevens. VIVES Health Care School behandelt en beveiligt de persoonlijke gegevens van abonnees, klanten en bezoekers van haar websites steeds zorgvuldig. 

VIVES Health Care School stelt zijn beleid voor de bescherming van jouw persoonsgegevens in regel met de wetsbepalingen in België en de Europese Unie. 

VIVES Health Care School houdt zich aan de privacywet, de wet ter bescherming van de privacy, en persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, de telecommunicatiewet, en overige privacyregelgeving. 

Wij willen jou dan ook duidelijk communiceren welke persoonsgegevens VIVES Health Care School verzamelt, hoe wij die informatie gebruiken, en wat je moet doen als je niet wilt dat jouw persoonlijke informatie opgeslagen wordt of kenbaar gemaakt wordt aan derden. Verder willen wij jou ook informeren hoe je je persoonlijke gegevens kan nakijken, wijzigen of verwijderen. 
Overeenkomstig met de privacywet heb je steeds het recht op inzage in jouw gegevens en het recht op verbetering van deze gegevens. Je kan ons steeds contacteren om u te verzetten als je niet wenst dat jouw persoonsgegevens verwerkt worden, doorgegeven worden aan derden, gebruikt worden voor direct marketingdoeleinden.

Er worden op onze websites geen overeenkomsten gesloten met minderjarigen. Wij vragen minderjarigen dan ook uitdrukkelijk om ons geen persoonlijke gegevens toe te sturen.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is VIVES Health Care School. 

Indien je vragen hebt over de manier waarop VIVES Health Care School met jouw gegevens omgaat, of indien je je wilt afmelden voor bepaald gebruik van uw gegevens, dan kan je op elk ogenblik een email sturen naar annelies.delanghe@vives.be


Op dit adres kan je ook terecht indien je je gegevens wilt inzien of laten wijzigen. Je kan ons steeds kosteloos contacteren, om op aanvraag al jouw persoonlijke gegevens uit onze database te verwijderen. Gelieve bij jouw aanvraag een kopie van je identiteitskaart toe te voegen, zodat wij jouw aanvraag zo snel mogelijk kunnen verwerken.

Doeleinden van verwerking van persoonsgegevens

 Onder persoonsgegevens wordt bedoeld: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, e.d. 

VIVES Health Care School  verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • opmaak en uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst, waaronder de betaling van afgenomen producten en/of diensten, en om jou de overeengekomen producten en/of diensten te kunnen aanbieden en leveren,
 • om jou de mogelijkheid te bieden om informatie op de website te plaatsen en uit te wisselen, en om contact te kunnen opnemen met andere gebruikers als de website daar de mogelijkheid toe biedt,
 • om jou de mogelijkheid te kunnen bieden dat bezoekers en geïnteresseerden in jouw advertentie, contact met jou kunnen opnemen wanneer je een advertentie op onze website hebt geplaatst, 
 • om te kunnen factureren indien het gaat om een betaalde dienst. Deze financiële gegevens worden nooit op een website gepubliceerd door VIVES Health Care School, en ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst, 
 • om de beveiliging van de website te optimaliseren,
 • om webstatistieken op te stellen bijvoorbeeld over het aantal bezoekers van de verschillende rubrieken van onze website, 
 • om de diensten en advertenties op onze website algemeen te kunnen aanbieden, 
 • voor marketingdoeleinden,
 • om je gericht te kunnen informeren over relevante producten en/of diensten en nieuwe aanbiedingen van VIVES Health Care School  en derden, waarvan we vermoeden dat je er interesse in kan hebben. Om deze informatie persoonlijk op jou af te stemmen, om jou bijvoorbeeld een advertentie te kunnen tonen van een product en/of dienst waarvan we vermoeden dat je er interesse in kan hebben aan de hand van de door ons verwerkte persoonsgegevens,
 • om jou relevante e-mails en post, nieuwsbrieven, gebruikersinformatie, serviceberichten, of andere elektronische boodschappen te kunnen sturen, 
 • voor verdere marketingdoeleinden waarbij de gegevens aan bedrijven en/of derden kunnen worden doorgegeven zodat zij interessante en relevante product- en/of dienstaanbiedingen aan jou kunnen richten, 
 • om onze websites en technologieën te analyseren, onderhouden, beveiligen, en optimaliseren, 
 • om te voldoen aan de wetten en regelgevingen waar VIVES Health Care School onderhevig aan is,
 • bij beslechting van eventuele geschillen, 
 • voor administratieve doeleinden.

VIVES Health Care School bewaart jouw persoonsgegevens net zolang als nodig voor de hierboven omschreven doeleinden. Daarna kunnen jouw persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

Verdere informatie in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan je bekomen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Adres: Hoogstraat 39, 1000 Brussel.

Delen van persoonsgegevens

VIVES Health Care School kan de door haar verwerkte persoonsgegevens ook uitwisselen met haar groepsmaatschappijen. Zo kan VIVES Health Care School  jou nog beter van dienst zijn en de inhoud van haar websites nog beter op jouw interesses afstemmen. 
Indien je niet wenst dat VIVES Health Care School jouw persoonsgegevens uitwisselt met groepsmaatschappijen, kan je ons dat steeds laten weten via email naar annelies.delanghe@vives.be 
Jouw verzet hiertegen is steeds op aanvraag en volledig gratis. 
VIVES Health Care School  kan elektronische gegevens, zoals je e-mailadres en mobiel telefoonnummer, verstrekken aan derden, zoals eerder vermeld, voor het toesturen van informatie en aanbiedingen over hun producten en diensten indien je VIVES Health Care School  daarvoor toestemming hebt gegeven. 

Indien je dat wenst kan je steeds je gegevens laten blokkeren. Je kan ook steeds een verleende toestemming voor het gebruik van uw elektronische gegevens intrekken.  Deze zaken kan Je bij ons aanvragen via mail naar annelies.delanghe@vives.be. VIVES Health Care School kan in bijzondere gevallen jouw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen indien zij daartoe in het kader van de uitvoering van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijke procedure verplicht is.

Registratie van persoonsgegevens

 • Gegevens die u zelf beslist om ons toe te vertrouwen en door u zelf zijn ingegeven.
 • Automatisch toegezonden persoonsgegevens .

Sommige persoonsgegevens worden ons automatisch toegezonden. 
Zo kan automatisch je TCP/IP-adres geregistreerd worden, het merk en de versie van jouw navigator, het soort internetbrowser dat je gebruikt, het soort besturingssysteem waar je gebruik van maakt, de domeinnaam van de website vanwaar je met onze site aangesloten bent, en de laatst bezochte webpagina. 
Wij kunnen via cookies automatisch gegevens registreren.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine computerbestanden die door onze servers verzonden worden en die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Deze cookies bevatten informatie die alleen door ons kan worden ontcijferd en alleen wanneer je de website bezoekt. Als je onze website bezoekt, kunnen wij dus informatie op jouw computer opslaan. Deze cookies zijn er zodat je gemakkelijk kan navigeren op onze site. 

Je bent steeds vrij om de installatie van deze cookies te weigeren door de opties van jouw navigatiesoftware op het web te wijzigen. Met je internetbrowser kan je cookies van je harde schijf verwijderen, blokkeren, of gewaarschuwd worden alvorens een cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over deze functies verwijzen wij je naar de instructies op het helpscherm bij de instellingen van uw browser.

Beveiliging van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens ziet VIVES Health Care School toe op de beveiliging van deze informatie. Zo zorgen wij er maximaal voor dat er geen ongeoorloofde toegang is tot, aanpassing, openbaarmaking, verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Onze werknemers zijn verplicht jouw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen wanneer ze er toegang tot hebben. 

Wanneer je een advertentie plaatst op onze website, wordt jouw doorgegeven kredietkaartnummer gecodeerd verzonden via internet. Het Ingenico Payment Services betaalsysteem voldoet aan de strengste eisen op gebied van internetbeveiliging.

Links

Op de website van VIVES Health Care School  vind je links naar websites van andere partijen. VIVES Health Care School is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites jouw (persoons)gegevens behandelen. Bekijk hiervoor steeds het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en de algemeen voorwaarden na van de website die je bezoekt.

Wijzigingen van het privacy beleid

VIVES Health Care School heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid en de overeenkomst in verband met cookies. Ga daarom regelmatig dit document na. 

Laatst gewijzigd: 18/05/2021